Redde ofrene

 

For en uke siden skrev jeg et innlegg om det å nå ut med budskapet. Bevisstgjøre og advare. At det var fase en i arbeidet mot menneskehandel. Idag tenkte jeg å gå litt dypere inn i fase to, nemlig det å redde ofrene.  

Det er vanskelig, men likevel ikke umulig. I 2016, faktisk på grunn av din og min støtte, er det blitt et mye større håp for ofrene for menneskehandel over hele verden. Både unge og gamle fra forskjellige nasjonaliteter er blitt reddet, blitt satt fri. En 18 måneder gammel baby i Thailand, en gruppe voksne menn i Sør-Afrika, tenåringsjenter i USA og unge kvinner i Europa. Felles for alle disse var at slaveri truet med å ødelegge livene deres, men et håp om å bli reddet gav dem kraft, et håp som ble til virkelighet. De fikk livet tilbake.

Because of your support, I have hope.
— A21 Survivor

Tallet på reddede har aldri vært høyere. I 2013 ble 78 satt fri. I 2016 ble hele 223 mennesker satt fri fra det moderne slaveri. Av disse 223 som ble reddet var 44.1% av dem blitt en del av det fordi de var tilbudt en falsk jobb. 16.1% ble solgt av deres egne familier. 11.8% ble lurt av en falsk kjæreste. 5.9% ble lurt av en venn. Det er så mange tragiske historier. Historier som er så fæle at du sliter med å forstå at det kan gå an. I 2017, i vårt år, er slaveriet mer grotesk enn noen gang tidligere!

I arbeidet med å redde folk, med å være tilgjengelige, er det satt opp Ressurslinjer som kan ringes til en hver tid. Her kan ofrene selv ringe inn viss de får anledning, eller folk som ser noe mistenkelig. I 2016 ringte over 3400 mennesker hjelpesentralen. Alle linjene har oversettelsestjenester, og er tilgjengelig på 170 språk. Dette gir dem mulighet til å hjelpe mennesker globalt. Linjene er et samarbeidsprosjekt mellom A21 og politiet. De er laget for å redde liv og for å være et redskap til å utrydde slaveriet. 

77 personer ble reddet etter et tips ble ringt inn i Hellas..

Når du lander på flyplasser i Hellas ser du dem, bildene av savnede barn. Ikke bare en eller to, men mange. Men du ser også motangrepet, du ser plakater som forteller hva du skal gjøre og hvor du skal ringe viss du ser noe mistenkelig, viss du hører noe. 

Human Trafficing is destroying lives, but freedom will have the last word.

Tankevekker..

<3 T

 
Therese NordbøComment